Şuanda 37 konuk çevrimiçi
BugünBugün47
DünDün2111
Bu haftaBu hafta6574
Bu ayBu ay77706
ToplamToplam7837114
Britanya'da 'sol birlik' örgütlenmesi PDF Yazdır e-Posta
İsmet Yüce tarafından yazıldı   
Cumartesi, 03 Şubat 2018 07:21


‘Die Linke-Almanya Sol Partisi’ 2007 de kuruldu. ‘Devrim yapmak değil de, devrimsel derinliği olan kopuşlar ve yeni yüzyılın sorunlarına cevap vermek gibi güç bir işi aynı anda başarmamız gerekmektedir’, diyordu Antje Vollmer. Teorik altyapısı ile kurulan; Die Linke, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra hem Avrupa hem de dünyada yeni bir düşünce oluşturdu ve bazı sonuçlar aldı.Tartışma ve pratiği derinleşmediğinden istenilen devamlılıkta olamadı. Dünya ekonomik krizi, Ortadoğu sorunları ve bunlarla bağlantılı ırkçıların göçmenlik karşıtı hareketleri bu rüzgarı kesti.

Avrupa ve Britanya’daki son seçimler farklı bir gerekliği ortaya çıkardı. Liberaller silindi. Yeni ırkçı partiler büyük oylar aldı. İşçi partisi politikasız, Muhafazakarlar ise işçi partisinin yapacağı uygulamaları yaptı. Böylece ana akım sol ve sağ partilerin birbirlerinden farkları kalmadı. Genel politik ve ekonomik uygulamalarda neredeyse birbirine benzer pratikler sergilediler. Son yıllarda Britanya ve Avrupa’nın sol ve sağ partileri iç sosyal haklar meselesinde ve dış ilişkilerdeki işgalci ve gerici tutumlarını aynı birbirine benzer biçimde uyguladılar. Hem programlarında, seçim çalışmalarında hem de hükümet olduklarında pratikte aynı uygulamaları gerçekleştirdiler.

İlk yaptıkları halkın çıkarlarına olan sosyal hakların her alanda kısıtlanması oldu. Eğitimden sağlığa oradan konut desteklerine kadar halkın ihtiyacı olan ne varsa tek tek ortadan kaldırdılar. Dış ilişkilerde ikinci dünya savaşını aratır dış politikayı işgale varan, ambargo dahil her yöntemi uygulayarak halkları her anlamda zülüm altında bıraktılar. Bütün bunlar genelde Avrupa ve özelde Britanya’da sözde sol dalganın hakim olduğu yıllarda başladı ve geliştirildi.

Sosyalist solun genel ve bilinen tarzı bunları engellemeye yetmediği gibi, halka anlatma ve örgütlenmeyi genişleterek, gerici hükümetler üzerinde etkili olmayı da başaramadılar. İşte bu yeni Sol Birlik anlayışı bu eski tarzı aşmak ve yeni bir anlayışı örgütlenmek ve baskı unsuru olabilmek için gündeme geldi.

Kuruluşun genel felsefesi, toplumun çalışmalarında halkın bilincinin kolektif hali birey veya bireyci tavırdan daha sonuç alıcı ve güçlüdür. Birlikteliğimizin elde ettiği kazanç bilinci, toplumda elde ettiğimiz sosyal hakları, sağlık servisi, madenlerin ve ulaşımın kamulaştırılması, zorunlu ihtiyaçlar desteği kullanımını nasıl örgütlü elde ettiysek, öyle de koruyabiliriz. Fakat şimdilerde bütün bunlar elimizden gitti. 1979 ve sonrası sağa kayan İşçi Partisi, Yeni İşçi Partisinde kendini ifade eden oluşum genel bireyci ve özelleştirici politika, tekçi politikacıların kayırmacı anlayışına terk edildi. Buradan hareketle, şimdi biz yeni halk olarak nasıl birlikte çalışabiliriz? Nasıl bu toplumcu ve kazanımcı ruhu yeniden oluşturabiliriz? Kurucu zemin buradan yola çıkmalıdır. Genel anlayışlarını bu tarzda özetlemekteler…

Left Unity, Britanya’da, 30 Kasım 2013 de kuruldu, Parti ünlü yönetmen: Ken Loach’un 1945 Britanya işçi direnişlerini konu alan belgesel çalışması eşliğinde tanıtımları yapıldı. Ruh olarak 1945 direnişleri ve bu direnişlerin getirdiği Attlee Hükümetinin işçi ve yoksul halk için çalışmaları örnek gösterildi. Öyleki sosyal hakların halka paylaştırılması, merkezi hükümetin ihtiyacı olan her kesim için sosyal konut, yardım, sağlık ve eğitim hizmetleri başlangıcı sayılabilecek bir dönem üzerinde duruldu. Bu tarihin ve Attle hükümetinin sosyal uygulamaları, işçi örgütlenme ve direnişleri belgeseli eşliğinde uzun bir film başlangıcı ile kamuoyuna açıklandı. İşçi Partisinin sağa savrulduğunu ve halkın çıkarlarını parlamento ve diğer alanlarda savunamadığını, Muhafazakar ve diğer burjuva partilerine karşı etkili politika yapamadıkları, neo-liberal bir parti durumuna geldiğinden, yeni, halkın yanında, sosyalist bir sola ihtiyaç olduğu söylemini içeren çağrı metni, The Guardian gazetesinde yayınlatmasından sonra kuruldu. Adı geçen çağrıdan sonra 10 bin imza ile bu metin desteklendi ve 1000 üye ile parti kuruldu. Çeşitli bölgelerde güçlü ve derin bir örgütlenme ile muhalefet geliştiriyor. Çalışmalar genelde işçi ve göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde yapılıyor. Geniş sayılabilecek bir orta sınıf ve aydın çevresinin de desteğini alan birlik, etkili bir muhalefet ve sol anlayışla baskı gücü olmaya doğru gidiyor. Öyle ki yeni ve sosyalist sol diye adlandırabileceğimiz kadro oluşumunda ve yönetim seçilmesinde İşçi Partisi’nin yeni tarz oluşumunda etkili oldu. Son Britanya yerel seçimlerinde kozmopolit şehirlerde sosyalist-etnik adaylar desteklendi ve başarılı olundu. Londra ve Bristol bunun en iyi örneğini oluşturdu. Avrupa’da: Avrupa Sol Partisi isimli parti ile birlik içinde hareket ediyorlar.

Jermy Corbyn İşçi Partisi liderliğine desteğini açıkladı. Bu konuda solun duruşunun, particilikten daha önemli olduğu mesajını verdiler. Halkın ve sosyal çıkarlarının herşeyden önce geldiği anlamını içeren ideolojik pratikler sergilenmektedir. Britanya’nın Avrupa Birliği referandumunda sosyalist bir söylemi ön plana çıkararak birlikten yana olunması gerektiği yönünde duyurum ve çalışmalar yapılıyor.

30 Kasım 2013 de kurulan parti, 29 Mart 2014 de Manchester de yapılan ilk toplantısında, partinin program ve önceliklerini tartıştı ve kamuoyuna açıkladı. Her ne kadar yeni gibi görünmese de anlayışın uygulanması ve ekoloji ile yabancılar sorunu ile halkın hakları ve önceliklerinin temel alınması yeni bir duruş sergilemektedir. Daha çok uygulama ve örgütlemelerde bu farklılar ön plana çıkmakta ve pratikte görülen programın özü şu tarzda açıklandı:

Buna göre: Kuruluş Bildirgesinde ana hatları ile şunlar paylaşılmıştır;

- Adalet ve eşitlik. Sosyalist, feminist, çevreci ve her tür ayrımcılığa karşıyız. Kapitalizme, emperyalizme, savaşa, ırkçılığa, islam düşmanlığına ve faşizme karşı duran bir partidir. Hedefimiz, toplumu dönüştürmektir. Halk tarafından ve halk için, tam demokratik bir devlet ve politik kurum, toplum ve ekonomik sistem altyapı,

- En acil görevimiz, hükümetin halka yüklemeye çalıştığı yeni ekonomik politikalara karşı durmaktır. Bu hükümet politikası,halkın yıllardır oluşturulan , sosyal ve ekonomik kazanımlara karşı onları yok etmek isteyen bir politikadır. Sosyal devleti koruma, özelleştirmeye karşı durma, özelleştirilen kurumları tekrar halkın denetimine sokma, işçilerin kazanılmış haklarını geri getirme, ileri bir sosyal devlet,  ekonomik yapı oluşturma, milli değerleri halka kullandırtma,

- Biz, kapitalizmi yok etmek isteyen sosyalist bir partiyiz. İnsan çıkarlarını temel alan bir sosyal yapı istiyoruz, azınlığın çıkarlarına ve kar sistemlerine karşıyız. Üretim anlamına gelen doğal zenginlikler dağıtım ve paylaşım halk tarafından yönetilen demokratik bir topluluk tarafından yönlendirilecek, bir avuç sermaye sahibi ve onların temsilcileri tarafından değil. 1945’lerden uygulanan sosyal anlayış, uygulanan neo-liberal  politikaların yerine, yeniden halkın kazanç ve çıkarları doğrultusunda kullanılacaktır.

- Biz feministiz, çünkü, cinsler üzerinde baskılar sürdüğü sürece toplum ilerleyemez. Biz toplumun ekonomik ve sosyal dönüşümlerinden bile sonra kadın eşitliği ve hakları tam sağlanamadığı için, feminizmi ön planda tutmalı ve ona göre tanımlamalıyız.

- Çevreciyiz. Eğer insanlığın yaşamasını gelişmesini istiyorsak, çevremizdeki doğal dünya ile korunabilir bir ilişki kurmak zorundayız. Sadece kısa zamanda yüksek karı hedefleyen sistem doğayı ve doğal dengeyi bozuyor. Doğayı ve evreni bozan bu sistem, eco-sistemimizle, biyolojik ve tarımsal dengemizi bozarak, kaynakların yokolmasına ve iklim değişikliklerine yol açıyor. Dünyamızın geleceği, doğayı kollayan ve koruyan bir anlayışa bağlıdır.

- Her tür baskı ve ayrımcılığa karşıyız; sınıf, cins, ırk, ulusal, dini, yaş ve politik. Herkes iş ve hukuk konusunda eşit olmalı ve korunmalı.

- Güçlü ve demokratik bir sendikacılık, herkese iş, iyi ve eşit ücret, daha iyi yaşam koşulları, güçlü bir sendikacılığın işyerlerinde ve toplumda etkili ve dayanışmacı bir anlayış oluşturacağını düşünüyoruz.

- İşçi sınıfı temelli, demokratik kapsayıcı ve çeşitliliği olan bir politik anlayışa sahibiz.

- Sol alternatif seçimlerle uğraşacağız, seçimler tek uğraş alanımız olmayacak, politik bir güç olmak istiyoruz, politikayı yönetmek değil. Yerel ya da ulusal düzeyde herhangi bir kapitalist parti ile her hangi bir işbirliği veya diyaloğa girmeyeceğiz.

- Enternasyonali destekleyen bir partiyiz. Kapitalizm enternasyonal bir güçtür, yerel kalarak sorunları çözemeyiz. Avrupa ve dünya sol güçleri ile ortak hareket ederek sistemlere karşı birlikte duracağız. Emperyalist savaşlar ve askeri işgallere karşıyız. Güney Amerika’nın neo liberalizmine karşı savaş tecrübesinden yararlanmalıyız. Askeri harcamaları kısıtlanmalı, sosyal harcamalar arttırılmalıdır. Dış politika barış ve eşitlikçi bir temelde olmalıdır.

Parti genel açıklamalarda: Evsizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, İşçi Partisi yeterli ve etkili değil, sınıf temelli daha etkili olmalıyız. Örgütlenmelerde daha çok yereli ve bölge sorunlarını ön plana çıkaran bir tarz sergilemekteler, yine buna göre; yeni bir sol parti anlayışı aşağıdaki temelleri içermelidir.

1- Ekonomik krizlere karşı, halkın yoksullaşmasını getiren politikalara karşı, iş saatleri azaltma, işsizliğe son verme, genel devlet kontrollü işletmeler oluşturma,

2- Sosyal servisler; eğitim ve sağlık, ulaşım tüm kesimlerin hizmetinde olmalıdır,

3- Çevre üzerine; çevreyi koruyan bir anlayış, kısa ve doğayı yok eden karcı anlayışı yok etme,

4- Çalışma üzerine, işçi haklarını azaltan sisteme karşı emeği güçlendirme, herkese yetecek ücret ve kooperatif birlikler oluşturma,

5- Sosyal yardımlar ve vergiler yeni bir anlayışla uygulanmalı; yoksullara destek artırımı, kesintilere karşı yeni politikalar. Sosyal eşitlik üzerine kurulmuş bir vergilendirme sistemi,

6- Eşitlik; din, dil, ırk, cins ayrımlarına karşı olmak. İhtiyacı olan herkese ve herşeye destek olmak,

7- Enternasyonalizm, faşizme, emperyalizme, halkları ezen ekonomik sistemlere karşı, baskı altındaki halkların, Kürtler ve Filistinliler gibi kendi haklarını ve yönetimlerini oluşturmalarını destekleme,

8- Anti kapitalizm, eşit ticaret, nüfusun %1 oluşturan, dünyayı ekonomik ve çevre olarak bozan kuruma karşıyız, ‘halk’, ‘kar değil’ sloganıyla, radikal demokratik, kooperatifçi, feminist, çevreci ve sosyalist geleneği oluşturma,

9- Yeni parti üzerine; bürokratik merkeziyetçiliğe karşıyız, toplumu kapsayan eşitlikçi bir parti anlayışı, sendikaları güçlendirme, diğer Avrupa ve dünya solu ile bağ kurma,

Öncü kurucularından Ken Loach her tür sol yeniliklere ve birliklere açık olduğunu da bildirerek; İşçi Partisinin yeni liderliğini ve Jeremy Corbyn’i desteklemesine rağmen, yoksulların hakları ve durumlarının düzeltilmesi için daha fazla çalışması ve hükümete yüklenmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni bir sol dalga ve çıkışa aday bu anlayış hakkında daha geniş bilgi için, aşağıdaki referansa bakılabilir:

leftunity.org