Şuanda 166 konuk çevrimiçi
Yurtseverlik nedir? PDF Yazdır e-Posta
Engin Erkiner tarafından yazıldı   
Perşembe, 06 Eylül 2018 00:51


Öncelikle kavramdan ne anlaşıldığını belirlemek gerekir. Bu belirleme yapılmadan bırakın anlaşmayı, karşıdakinin neyi savunduğunu anlamak bile mümkün değildir. Aynı kavramı kullanıyorsanız ama o başka siz başka türlü anlıyorsanız, böyle olur.

Yurtseverlik bence milliyetçiliğin bir çeşidi demektir. Bu kavramı savunanlara göre ise, ülkesini sevmek ve milliyetçilikten farklı olarak başka halkları aşağılamamak demektir. Bu anlayışa göre yurtseverlik milliyetçiliğin bir çeşidi değildir.

Bu durumda yurtseverliğin içerik olarak boş bir kavram olduğunu belirtmek gerekir.

Hangi yurt sevgisinden söz ediyorsunuz?

Önceki yazıda, Tanıl Bora’nın ilgili yazısına atıfta bulunarak, insanımızın soyut bir ülke sevgisine sahip olduğunu ama somut ülkeyi sevmediğini belirtmiştim.

Somutlarsak; insanımız harita üzerinde ülkesini sever. Ülke sınırlarının en azından aynı kalmasını değil genişlemesini savunur. Başka bir deyişle alan olarak “büyük Türkiye”yi sever.

Simgeleri sever…

Bayrağı ve ulusal marşı sever?

FİFA’nın tanımına göre “futbol ulusu” olduğu için milli takımı da sever…

Somut ülkeyi ise sevmez…

Ülkeye bakmaz. Çevre bilinci çok azdır ve hatta büyük bir zevkle çevreyi kirletir.

Bırakın diğer yetişkinleri ülkenin çocuklarına karşı da saldırgandır.

Hayvanlarına karşı saldırgandır.

Bitki örtüsünü hem kendisi tahrip eder hem de daha büyük tahriplere karşı sessiz kalır.

Ormanlar yakılır, yeşil yok edilir, yerlerine villalar yapılır; protesto eden çok azdır.

Her taraf betonlaştırılır, aldırmaz ve hatta savunur.

Tarihi eserlerin tahrip edilmesine pek aldırmaz. Bu konuda geçmişe göre duyarlılık arttı ama halen azdır.

Yurtseverliği savunan arkadaşlar, soyut yurtseverliği savunuyorlar. Somut yurtseverlik bulunduğunu ve bu olmadan soyutun şekilsel kalacağını fark bile etmiyorlar.

Başka ülkelere bakın, somut yurtseverlik nedir, daha iyi görebilirsiniz.

İnsanlar ülkelerine bakıyorlar… Ülkelerinin toprağını, bitki örtüsünü, hayvanlarını, havasını seviyorlar. Bu nedenle doğal haliyle Türkiye’den daha az güzel olan çok sayıda ülke, bakımlı olduğu için somut haliyle Türkiye’den daha güzeldir.

Biz doğal güzellikle öğünürüz ve onu da çirkinleştirmek için hükümet, belediyeler ve halk olarak elimizden geleni yaparız.

Ülkenin bakımlı olması sadece belediyenin yapabileceği iş değildir, insanların o bilince sahip olması gerekir. Asıl yurtseverlik budur, ülkeye sahip çıkma bilinci budur.

Yurtseverlik kavramı hangi somut durumda kullanılıyor, buna bakılması gerekir.

Bu kavramın kullanılmasını ve hakkında yapılan tartışmaları bir ülkeden diğerine aktarmak doğru olmaz. Avrupa ülkelerinde yükselen milliyetçiliğin diğer adı yurtseverliktir ve burada söz konusu olan soyut yurtseverliktir. Somut olan zaten var, daha fazla olması gerektiği savunulan soyut yurtseverliktir. Ülke sınırlarının genişletilmesi imkansız göründüğü için savunulan, bu sınırlar içinde yaşayanların arındırılmasıdır ya da ülkeye yabancı sokulmaması, olanların da tasfiye edilmesidir.

Bu ülkelerde ırkçı olanlarla ırkçılığa karşı olanlar arasında somut ülke sevgisi konusunda ayrım bulamazsınız. İki taraf da doğallığı savunur, her tarafın betonlaştırılmasına karşı çıkar, ülkenin daha yeşil olmasını ister, hayvanları korur, çevreyi daha az kirletir vb.

Çöp tenekelerinin üzerinde “çöpü buraya atınız” diye yazmaz, çünkü insanlar çöpün nereye atılması gerektiğini sadece teorik olarak bilmez, pratik olarak da uygular.

Bizde savunulması gereken soyut değil somut yurt sevgisidir.

Yurtseverliği savunanlar ise bunun farkında bile değildir.

Bu durumda yurtseverlik kavramı içi boş, Kemalistler ve CHP’lilerle arayı fazla açmamak için bir bölüm sosyalist tarafından kullanılan bir kavram durumuna gelmektedir.

Türkiye insanı ülkesini sevmez ya da sadece soyut olarak sever.

Yurtseverliği savunanlar da bu soyut’un övgüsünü yapmaktadır.

Bunu pratikte görmek de mümkündür…

Yurtseverler tarihimizdeki soykırımların tanınmasına karşıdır.

Yurtseverler Suriyelilerin ülkedeki varlığına karşıdır.

Vatanın bölünmezliğini hararetle savunurlar ve aynı insanlar vatanı çirkinleştirmek, kirletmek, tahrip etmek için de ellerinden geleni yaparlar.

Bizdeki yurtseverlik budur işte!

Bırakın sosyalizmi, çok sayıda kapitalist ülkedeki somut yurtseverlik bizde yoktur.