Şuanda 23 konuk çevrimiçi
BugünBugün330
DünDün1814
Bu haftaBu hafta11105
Bu ayBu ay7815
ToplamToplam7931593
Bir Kürt Common Law'ı için Kürtler PDF Yazdır e-Posta
İsmet Yüce tarafından yazıldı   
Cumartesi, 21 Eylül 2019 00:04


 

 

Kürtler için Hukuk Kürt halkının hukukunu geliştirme ve yükseltme amacımızı kalıcı bir sosyal sorumluluğa dönüştürmelidir. Son yüz yıl içinde hayatları darmadağın edilen, ortak hukuku çökertilmeye çalışılan, beraber yaşama ve geleceği beraber kurma talebi sürekli saldırı altında tutulan Kürt milletinin siyasal ve hukuksal iddiasını ve varolan potansiyelini kendi yerelinden uluslararası alana doğru artık profesyonel biçimde taşıması ve daha da olgunlaştırılması kaçınılmazdır. Kürt milleti üzerine uluslararası alandaki Bilgi ve iletişim ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Diğer yandan Kürtler içi çekişmeler içinde tüketilen siyasal dinamizm ve heyecanın dışarıya yönlendirilerek kurucu faaliyetlere sevk edilmesi de tarihsel bir ihtiyaçtır. Bu çerçevede Bir Kürt Common Law alanı inşa etmek, bunun hazırlıklarını yürütmek esaslı bir sorumluluk olduğu gibi, Kürtlük hukukunun evrensel gündemlere taşınması da her geçen gün daha da belirginleşen bir görev olmaktadır. Bu bakımdan önümüzdeki en önemli görev “Kürt Common Law”ının bütün veçheleriyle ortaya çıkarılması: Kürt milletinin kendi Birliği ve hukukunu fiilen güçlendirerek entelektüel ve popüler hazırlıklarıyla uluslararası etki ve gücünü geliştirmektir.

Öncelikle geldiğimiz aşamada Kürtlerin hak, adalet ve hukuk ile ilişkilerinin sadece bir “direniş” bağlamından kurtarılıp daha ötelere “kurucu” evreye taşınması bir zarurettir. Kürtler, Ortadoğu”daki geleneksel legal düzenlerin adaletsizlik ve haksızlıklarına karşı direnişle yetinmenin ötesine geçmeli ve hukuki ve adil olan konusunda kurucu girişimlerde bulunmalıdır. Tüm dünya bugün modernitenin getirdiği bir hukuk krizi içinde yaşamakta, bu hukuk krizi büyük oranda etnik-kültürel eşitsizlikler tarafından beslenmektedir. Kürtler bu krize karşı kendi eylemleri, düşünceleri ve ortak yaşam önerileri ile cevaplar geliştirecek biçimde ve evrensel ölçekte düşünmelidirler. Böylece Ortadoğuda Kürt milli hareketi ve onun Common Law modelinin bütün dünyada ortak hukuk ve birarada yaşama modeli oluşturacak kapasiteler barındırdığını, modern hukukun krizine de cevaplar geliştirdiğini göstermek mümkün olacaktır. Kürt yerelinin geldiği güç ve potansiyeli ile tecrübelerinin evrensel dünyanın gündemine taşınması ve Uluslar arası entelektüellerin ilgi alanına dönüştürülmesi ve bütün bunların da sayısız güç ve gruplar tarafından her yönden bulandırılmaya çalışılan bir ortamda hakkıyla yapılması gerekecektir.

Kürt milleti için ikinci önemli nokta da burada ortaya çıkmaktadır. Bugün Kürt milli varoluşu uluslararası medya ve popüler alan açısından endüstriyel bir hale gelmiş , birbiri ile yarışan topluluklar dünyası rekabetin de getirdiği geniş bir kirlenme ve kötüye kullanma tehlikesi altında bulunmaktadır. Bütün bu bilgi üretimi ve dağıtımı alanını Kürt milli çıkarlarına uygun hale getirmek ve Kürt milli tecrübesini doğru bilgiler ve ilişkiler ile kurmak ve Kürtler dışında üretilen bilgilerin de doğru bir denetimden geçirilmesi de zarurettir.

Bir başka sorunun da altını çizmek istiyoruz ki Kürt milletinin bütünlüğü açısından ihmal edilmemesi gereken bir noktayı oluşturmaktadır. Bugün Kürt Comman Law'ı açısından çok önemli noktalardan birisi tüm Kürt topluluklarının ilişki ve iletişim alanlarını çoğaltmaktır. Bu anlamda Kürdistanın güneyi ve kuzeyi, doğusu ve batısını birleştirecek ortak etkinlik alanlarını güçlendirmek çabasına da öncelik verilecektir. Bu konuda Güney Kürdistan kendi tecrübesi ile merkezi niteliğini ve gücünü korurken Kürtler içindeki merkezkaç güçlere karşı ilgilerini de artık artırmalıdır. Bu noktada Kürt Aleviliği çalışmaları maalesef zayıf bırakılmış, hatta başka kesimlere terk edilmiştir. Kürt Alevilerinin kaygı ve korkuları nedeniyle faaliyetlerini Kürtlük alanının dışına taşımaya Çalışmaları geleceğin de ciddi sorunlarından birisi olacaktır. Bütünleşme eğilimleri ile derinleşme amaçlarının bir araya getirilmesi kaçınılmazdır.

Bunlar çok temel sorulardır ve artık yazının en başından itibaren sorduğumuz (Kürtler bir mesele midir?) sorusunun yerini Kürtler kendilerine ve başkalarına nasıl bir hukuk vaat ediyorlar? Kürt aktörler arasında nasıl bir hukuk olmalıdır? Kürtlerin başka halklar ile hukukları nasıl olmalıdır? Güç ilişkileri, iktidar eğilimleri barışçıl ve hukuka uygun biçimde nasıl yönlendirilebilir? Soruları almaya başlamalıdır…

Kuşkusuz ki bundan sonra bize düşen de bu soruları derinliğine tartışmak ve cevaplar geliştirmek, cevapların peşine düşmek, diyalog ve barışçıl yöntemleri harekete geçirmek olacaktır…Müthiş bir ifade içeriyor Berzenci’nin sözleri:

”Sizinle savaşta idim, tarafınızdan yaralandım ve tutuklandım. Şu anda sizin hapishanenizde tutulmaktayım onun için biz kürdler sizinle düşmanız.

Sizler benim ve Kürd Halkının düşmanısınız. Şüphesiz bunun için sizden adalet beklemem ve adil davranmanızı istemem söz konusu değil. Onun için vereceğiniz hükmü şimdiden kabul etmediğimi belirtmek isterim. Çünkü düşman düşmanı hakkında adil karar veremez.”

Sadece bir hukuku reddetmiyor. Aynı zamanda adil bir hukukun notlarını koymaktan geri durmuyor. Ders şu ki kolonyalist hukuka karşı koyarken de bir hukuk üretilir. Merkezi iktidarın hukukuna karşı dinamik ve kurucu bir hukuk imkanı da buradan yükselir. Bugün hukuka, yargıya ilgisiz kalmak, Legal yüzleşmeleri Türkleşmenin basamağı olarak görmek ve dahi Kürtlerin var oluş mücadelesini Kürt hak mücadelesinden münezzeh tutmak Rosa Lüksemburg’un Sovyet devriminin ilk yıllarına yaptığı düşünce özgürlüğü, haber hakkı ve kamuoyu gibi haklı uyarılarına kulak tıkamakla eşanlamlı.

Bu alanın Kürt Common Law'ı içinde inşası gerekmektedir.

Yine Kürt Common Law'ı açısından bir başka sorun da şudur: Kürtlerde cemiyet kültürünün geliştirilmesi ciddi bir ihtiyaçtır ki bu durum modern millet olma vasfının da bir tezahürüdür. Kürtler İçin Hukuk bu anlamda, Kürtlük hukukunun sosyal ve entelektüel gücünü de geliştirmeyi üstlenmelidir.

Bu temel tespitlerden hareketle Kürtler İçin Hukuk bir kaç farklı alanda birbiriyle bütünlüklü olarak çalışmaklar yapmalıdır. Bunlardan birincisi Kürtlerin merkezi odaklarını yitirmeden hareket etmelerini sağlarken hem entelektüel faaliyet hem de Uluslar arası alana kadar uzanacak bir lobi faaliyeti de yürütmelidir. Kürt milli varoluşunun her geçen gün akademik bilgi ihtiyacının yükselirken bu konudaki ansiklopedik bilgilerden ve popüler tüketimden doğru ve güvenilir bir kaynak alanı yaratılmalıdır. Kürt milli varlığı konusundaki uluslararası bilgi arayışı birden çok ve hatta karşıt kesimin bulandırıcı müdahalelerine karşı korumaklıdır.

Geldiğimiz aşamada Kürt milletinin önüne konulması gereken birden çok görevin kamusal önemini kavramak gerekiyor. Kürt milleti sadece vatan, kimlik ve tanınma mücadelesinin ötesine geçerek bilgi ve insan akışı ve iletişime dair uluslararası rekabete hazırlanmak zorundadır.

 

Son Güncelleme: Cumartesi, 21 Eylül 2019 00:10