Şuanda 47 konuk çevrimiçi
Aral denizinin yokolması PDF Yazdır e-Posta


Türk milliyetçileri için 19. yüzyılın sonundan beri önem taşıyan Orta Asya’da Aral denizi büyük oranda yok olmuş durumdadır. Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin döküldüğü, iki nehir arasındaki alana Maveraünnehir denilen bu alanın yakınlarında Karakurum çölü bulunur. Türk milliyetçiliğinde yıllarca süren “Orta Asya’yı kurtarmak” anlayışı sona erdiğinden, bu önemli denizin kuruması da kimseyi ilgilendirmemektedir.

https://youtu.be/QMXLqmJ8mbs