Şuanda 41 konuk çevrimiçi
BugünBugün2027
DünDün1137
Bu haftaBu hafta5747
Bu ayBu ay26749
ToplamToplam10188803
1923 devrim midir? (240) PDF Yazdır e-Posta


Bir devrimin başlıca göstergesi, politik iktidarın sınıfsal yapısındaki değişimdir. Lenin'in Nisan Tezleri'nde yer alan bu tanım 1917 Şubat Devrimi'nden hareketle yapılmıştır. Sınıfsal yapının bileşenleri (Çarlık, büyük toprak sahipleri ve  burjuvazi) değişmemekle birlikte, aralarındaki ilişki değişmiş, burjuvazi ön plana geçmiştir. Padişahlığın kaldırıldığı -ardından hilafet de kaldırılacaktır- yerini Meclis'in aldığı yeni kurulan devlette 1923 devrim olarak değerlendirilmelidir. Yarı feodal yapı, büyük toprak sahipleri, burjuvazi kalmakla birlikte politik yapının bileşimi değişmiştir.

 

https://youtu.be/iiH93axM6B4