Aşiti / Barış Yazdır
Engin Erkiner tarafından yazıldı   
Çarşamba, 22 Aralık 2010 18:53


Avrupa Barış Meclisi (ABM) tarafından yayınlanan Aşiti / Barış gazetesinin ikinci sayısı çıktı.

Editörlüğünü Koray Düzgören’in yaptığı, yayın kurulu Günay Aslan, İrfan Cüre, Koray Düzgören, Engin Erkiner, Mehmet Şahin’den oluşan gazete periyodik olarak yayınlanmıyor.

İlk sayısı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yayınlanan gazetenin, üçüncü sayısının Newroz 2011’de yayınlanması planlanıyor.

Periyodik olmasa bile yılda birkaç kez yayınlanacak bir Barış Gazetesi fikri nasıl doğdu?

ABM’in kuruluşundan sonraki ilk yıl içinde ağırlıklı olarak Türkiye’den gelen konuklarla değişik konularda paneller yapıldı. Bu panellerin bir bölümüne bulunulan ülkenin parlamenterlerinden, gazetecilerinden ve bilim insanlarından konuşmacı ve izleyici olarak katılanlar da oldu.

Bu faaliyetin oldukça masraflı olmasının yanı sıra, panellere dinleyici olarak katılanların büyük bölümünün de konuyu zaten bilen insanlardan oluşması, bizi başka arayışlara itti. Paneller yararlıydı ve olanak bulunduğunda yine yapılmaları gerekirdi, ama bu kadar büyük masraf ve çabanın karşılığında daha iyi verim alınması da gerekirdi.

ABM değişik konularda sürekli basın açıklaması ve bildiri yayınlamakla birlikte, bunların da pek etkili oldukları söylenemezdi.

Bir barış gazetesinin gerekliliği fikri böyle doğdu…

Bu ülkenin tarihinde barışı konu alan değişik bildiriler ve çok az sayıda kitap yayınlanmış olmakla birlikte, barışı geniş kapsamda ele alan bir gazete ilk kez yayınlanmaktadır.

Burada “geniş kapsam” belirlemesi önemlidir.

Barış, basit olarak, “silahların susması” değildir.

Silahlar zaman zaman susabilir, sonra yeniden ateş etmeye başlayabilirler.

Barış bir yaşam tarzı, bir kültürdür.

Halkın bir bölümü kendi dilini özgürce kullanamıyorsa, o ülkede kalıcı barış olmaz…

Bir toplum kendi geçmişiyle hesaplaşamamış, tersine olup biteni sürekli olarak çarpıtarak ya da bilinçaltına atarak unutmaya çalışmışsa, o toplumda kalıcı barış olmaz…

NATO gibi saldırgan bir ittifaka üye olan bir ülkede, bu saldırganlık sorgulanmadan barış mücadelesi eksik kalır…

Silah sanayisi olan ve silah ihracatına başlayan bir ülke, en başta bölge barışı için tehlikelidir…

Maddeler artırılabilir…

Gazetenin bu sayısındaki yazı başlıkları şöyle:

Dil olmadan yaşam olmaz (Koray Düzgören)

Pere-Lachaise’dekilere saygısızlık (Doğan Özgüden)

Pere Lachaise’de devam eden sürgün (Cahit Mervan)

Saldırı örgütü NATO’ya hayır! (Engin Erkiner)

Osmaniyen nu u pirsa kurd! (Memo Şahin)

Militarizm ve toplumsal cinsiyetçilik (Evrim Yılmaz)

Ragıp Duran ile söyleşi: “Şiddet toplumunda barış mücadelesi sabır gerektiriyor.” (Selda Aktaş)

Hayvan haklarıyla insandır (Günay Aslan)

Siyasal gündemi etkilemenin zorunluluğu (Toros Sarıan)

Kürtler ve Kürtçe üzerine (Kemal Uzun)

Mafe perwerde bi zimane dayike (Derwesh Ferho)

En kötü soykırım kültür soykırımıdır (Fuat Kav)

Bir dilsizin kelimeleri (Gülnaz Duman Bilge)

Kadın ve vicdani ret (Hilal Demir)

Ekoloji ve ekonomi kıskacında Kürtler (Gülistan Utkun)

Dosya konusu: Maraş katliamının 32. yılı

24 sayfa olarak yayınlanan gazetenin bu içeriği bile, barış mücadelesinin ne kadar kapsamlı ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Geçmişinde ne yazık ki kapsamlı bir barış mücadelesi bulunmayan bu ülkede, barış konusunda hepimiz oldukça eksiğiz.

Bu eksiğin giderilmesi barış mücadelesinin bütün yandaşlarına düşüyor.