CHP-SPD ve fazla büyük bir yanlış! Yazdır


Yanlışı herkes yapabilir ama fazla büyük yanlış iyi olmuyor.

CHP tezkereye “hayır” oyu verdikten sonra Birinci Dünya Savaşı öncesi savaş kredilerini kabul ederek hükümetin savaş politikasını destekleyen Almanya SPD’si ile, CHP’yi karşılaştıranlar oldu.

Bu karşılaştırma yanlıştır.

Bunu yapan arkadaşların hepsi olmasa bile önemli bölümü 1914’teki SPD’nin komünist partisi olduğunu biliyor olsalar gerektir.

O yıllarda komünist partileri sosyal demokrat adını taşırdı. Nitekim RSDİP de, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi demekti (Lenin’in bulunduğu parti).

1914’te yaşanan dünyanın en büyük –şimdiki anlamda- sosyal demokrat değil, komünist partisinin yeniden paylaşım savaşını destekleme politikasıdır.

Sanırım o zamanki partiyi adından hareket ederek şimdiki anlamda sosyal demokrat sayan ve CHP ile karşılaştıran arkadaşların bilinç altında komünistlerin 20. yüzyılın başında ve 1989-1991’de yani sonunda kitlesel olarak burjuvazinin saflarına geçmesini unutmak isteği yatıyor.

20. yüzyıl başında uluslararası marksist hareketin bir numaralı teorisyeni Karl Kautsky SPD üyesiydi. Keza savaş kredilerine milletvekilleri arasında “hayır” oyu veren iki kişi –rakamı yanlış hatırlamıyorsam 110 kişi arasında iki kişi- Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht de SPD’liydi.

Bu insanlar, sadece Luxemburg ve Liebknecht değil tamamı, şimdiki anlamda sosyal demokrat değillerdi; komünisttiler, marksisttiler.

Dolayısıyla CHP’nin bugünkü tutumu ile 1914’te SPD’nin tutumunun karşılaştırılması mümkün değildir.

İlki, haydi öyle sayalım, sosyal demokrattır; ikincisi o yılların komünist partisidir.

CHP’nin “hayır” dediği Suriye-Irak ile ilgilidir, SPD’nin “evet” dediği ise dünya savaşıydı.