Mültecilik 4 - Politik Mültecilik Yazdır
Engin Erkiner tarafından yazıldı   
Çarşamba, 24 Kasım 2021 21:57


Türkiyelilerin politik mülteciliğinin iki önemli ayırıcı özelliği vardır.
Birincisi; politik göçün bitmemesi, sürmesidir. Gidenlerin bir bölümü bir süre sonra geri dönerken, yerlerine sayısı daha fazla olan yeniler gelmektedir.
İkincisi; Türkiyeliler politik göç yaşadıkları ülkelerde daha önce gelmiş ve yerleşmiş bir kesimin içine geldiler. Mesela Almanya'da 1980 başlarında iki milyon kadar Türkiyeli işçi bulunuyordu. Bu ayırıcı durumun avantajları kadar dezavantajları da oldu.

https://youtu.be/nCyAl0nsQV8